Våra tjänster

Våra tjänster

Våra tjänster

Våra tjänster

Våra tjänster

008-idea – 128px

Patent

Patent avser en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Ingen annan får utnyttja en patentskyddad uppfinning utan patentinnehavarens tillstånd. Vi har i över hundra år bistått våra klienter med tjänster inom det patenträttsliga området...

Läs mer om våra tjänster inom patenträtten

Patent

Patent avser en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Ingen annan får utnyttja en patentskyddad uppfinning utan patentinnehavarens tillstånd. Vi har i över hundra år bistått våra klienter med tjänster inom det patenträttsliga området...

Läs mer om våra tjänster inom patenträtten

Patent

Patent avser en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Ingen annan får utnyttja en patentskyddad uppfinning utan patentinnehavarens tillstånd. Vi har i över hundra år bistått våra klienter med tjänster inom det patenträttsliga området...

Läs mer om våra tjänster inom patentskydd

Patent

Patent avser en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Ingen annan får utnyttja en patentskyddad uppfinning utan patentinnehavarens tillstånd. Vi har i över hundra år bistått våra klienter med tjänster inom det patenträttsliga området...

Läs mer om våra tjänster inom patentskydd

014-baseball-cap – 128px

Varumärke

I stort sett vad som helst går att registrera som ett varumärke under förutsättning att det har särskiljningsförmåga, det vill säga att kännetecknet kan särskilja era varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster. Vidare får varumärket inte vara förväxlingsbart med tidigare registrerat eller inarbetat...

Läs mer om våra tjänster inom varumärkesrätten

Varumärke

I stort sett vad som helst går att registrera som ett varumärke under förutsättning att det har särskiljningsförmåga, det vill säga att kännetecknet kan särskilja era varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster. Vidare får varumärket inte vara förväxlingsbart med tidigare registrerat eller inarbetat...

Läs mer om våra tjänster inom varumärkesrätten

Varumärke

I stort sett vad som helst går att registrera som ett varumärke under förutsättning att det har särskiljningsförmåga, det vill säga att kännetecknet kan särskilja era varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster. Vidare får varumärket inte vara förväxlingsbart med tidigare registrerat eller inarbetat...

Läs mer om våra tjänster inom varumärkessskydd

Varumärke

I stort sett vad som helst går att registrera som ett varumärke under förutsättning att det har särskiljningsförmåga, det vill säga att kännetecknet kan särskilja era varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster. Vidare får varumärket inte vara förväxlingsbart med tidigare registrerat eller inarbetat...

Läs mer om våra tjänster inom varumärkessskydd

010-product – 128px

Design

Designskydd är skydd för en produkts utseende eller dekoration av en produkt, s.k. ornament. Skyddet innebär att ingen annan än innehavaren av en designregistrering utan dennes lov får utnyttja designen eller näraliggande design yrkesmässigt...

Läs mer om våra tjänster inom designrätten

Design

Designskydd kan erhållas för en produkts utseende, såvida det skiljer sig väsentligt från vad som blivit tidigare känt och inte är banalt. Designskydd kan även erhållas för förpackningar, så kallade utstyrslar, grafiska symboler, typsnitt, dataikoner och webdesign...

Läs mer om våra tjänster inom designskydd

Design

Designskydd kan erhållas för en produkts utseende, såvida det skiljer sig väsentligt från vad som blivit tidigare känt och inte är banalt. Designskydd kan även erhållas för förpackningar, så kallade utstyrslar, grafiska symboler, typsnitt, dataikoner och webdesign...

Läs mer om våra tjänster inom designskydd

Design

Designskydd kan erhållas för en produkts utseende, såvida det skiljer sig väsentligt från vad som blivit tidigare känt och inte är banalt. Designskydd kan även erhållas för förpackningar, så kallade utstyrslar, grafiska symboler, typsnitt, dataikoner och webdesign...

Läs mer om våra tjänster inom designskydd

001-court – 128px

Juridik

Juridiska tjänster inom immaterialrättsområdet kan t.ex. vara aktuellt vid samarbete med andra parter såsom licensiering och hemlighållande (sekretess). Dock kan även våra juridiska tjänster vara aktuella när konflikter uppstår inom immaterialrättsområdet vilket kan leda till processer och tvistemål...

Läs mer om våra juridiska tjänster

Juridik

Juridiska tjänster inom immaterialrättsområdet kan t.ex. vara aktuellt vid samarbete med andra parter såsom licensiering och hemlighållande (sekretess). Dock kan även våra juridiska tjänster vara aktuella när konflikter uppstår inom immaterialrättsområdet vilket kan leda till processer och tvistemål...

Läs mer om våra tjänster inom juridik

Juridik

Juridiska tjänster inom immaterialrättsområdet kan t.ex. vara aktuellt vid samarbete med andra parter såsom licensiering och hemlighållande (sekretess). Dock kan även våra juridiska tjänster vara aktuella när konflikter uppstår inom immaterialrättsområdet vilket kan leda till processer och tvistemål...

Läs mer om våra tjänster inom juridik

Juridik

Juridiska tjänster inom immaterialrättsområdet kan t.ex. vara aktuellt vid samarbete med andra parter såsom licensiering och hemlighållande (sekretess). Dock kan även våra juridiska tjänster vara aktuella när konflikter uppstår inom immaterialrättsområdet vilket kan leda till processer och tvistemål...

Läs mer om våra juridiska tjänster

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Götgatan 78 
118 30 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright
All Rights Reserved.