014-baseball-cap – 100px

Varumärke

Varumärke

Varumärke

Varumärke

Varumärke

EoD Skrapan-470x640px_B

I stort sett vad som helst går att registrera som ett varumärke under förutsättning att det har särskiljningsförmåga, det vill säga att kännetecknet kan särskilja era varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster. Vidare får varumärket inte vara förväxlingsbart med tidigare registrerat eller inarbetat kännetecken. Som exempel på märkestyper som kan vara registrerbara, förutom ord, kan nämnas figurmärken, slogans, färger, ljud, lukter samt förpacknings- och varuutstyrslar. 
 
 
Ansökningar
 
Vi bistår er med inlämning av ansökningar över hela världen. För nationella ansökningar i utlandet utnyttjar vi det världsomspännande kontaktnät av betrodda utländska ombud som vi har upparbetat. Vi har synnerligen stor erfarenhet av inlämning och drivande av ansökningar avseende svenska ansökningar, EU-ansökningar samt så kallade internationella registreringar. Innan ansökningen ges in har vi självfallet diskuterat med er kring märke, varuförteckning samt geografiskt område. Vi har innan inlämning också gjort en förgranskning för att tillse att det märke ni söker inte krockar med tidigare registrerat varumärke. Under ansökningsfasen hanterar vi alla de eventuella problem som kan uppstå i form av förelägganden eller invändningar.
 
Registreringar 
 
När väl ert varumärke är registrerat är det giltigt i perioder om tio år. Vi håller koll på förnyelsefristen under hela denna tid och kommer avisera er i god tid före fristen med en förfrågan om ni vill förnya eller ej. Ni behöver således aldrig bekymra er över att ha koll på några frister. 
 
 
Bevakningar
 
Vi erbjuder en årlig bevakningstjänst för ert varumärke genom vilken ni informeras om andra företags ansökningar vilka kan vara förväxlingsbara med ert varumärke. Ni får härigenom en möjlighet att invända mot sådana ansökningar. Vidare erbjuder vi denna tjänst helt kostnadsfritt under det första året efter registrering.

008-idea – 64px

Patent

Patent avser en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Ingen annan får utnyttja en patentskyddad uppfinning utan patentinnehavarens tillstånd. Ehrner & Delmar har i över hundra år bistått sina klienter med tjänster inom det patenträttsliga området.


Läs mer om våra tjänster inom patenträtten

Patentskydd

Patent är ett skydd för en nya ideér och lösningar. Om du vill vara ensam om din uppfinning och hindra konkurrenter från att använda den utan att betala för det, bör du söka patent.


Läs mer om patentskydd

Patent

Patent avser en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Ingen annan får utnyttja en patentskyddad uppfinning utan patentinnehavarens tillstånd. Ehrner & Delmar har i över hundra år bistått sina klienter med tjänster inom det patenträttsliga området.


Läs mer om våra tjänster inom patenträtten

009-sketch – 64px

Design

Designskydd är skydd för en produkts utseende eller dekoration av en produkt, s.k. ornament. Skyddet innebär att ingen annan än innehavaren av en designregistrering utan dennes lov får utnyttja designen eller näraliggande design yrkesmässigt.


Läs mer om våra tjänster inom designrätten

Designskydd

Designskydd kan erhållas för en produkts utseende, det kan även erhållas för förpackningar, så kallade utstyrslar, grafiska symboler, typsnitt, dataikoner mm. Hur skyddade är ni?


Läs mer om designskydd

001-court – 64px

Juridik

Juridiska tjänster inom immaterialrättsområdet kan t.ex. vara aktuellt vid samarbete med andra parter såsom licensiering och hemlighållande (sekretess). Dock kan även våra juridiska tjänster vara aktuella när konflikter uppstår inom immaterialrättsområdet vilket kan leda till processer och tvistemål.


Läs mer om våra juridiska tjänster

Juridik

Om ett ansökningsärende uppdagas under den administrativa fasen, dvs. innan registreringen vunnit laga kraft, är det möjligt att inlämna en invändning.


Läs mer om juridikhjälp

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Götgatan 78 
118 30 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright
All Rights Reserved.