008-idea – 100px

Patent

Patent

Patent

Patent

Patent

EoD Skrapan-470x640px_C

Patent avser en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Ingen annan får utnyttja en patentskyddad uppfinning utan patentinnehavarens tillstånd. Ehrner & Delmar har i över hundra år bistått sina klienter med tjänster inom det patenträttsliga området.

Bevakning av konkurrenternas patentaktivitet

Lika viktigt som att själv skaffa sig ensamrätter är det att löpande kontrollera att man inte gör intrång i andras rättigheter. Vi hjälper till att utforma en bevakningsprofil. Genom en sådan bevakning kan man också få en uppfattning om aktuella utvecklingstrender.


Förundersökningar inför patentansökning

I synnerhet om man inte genom kontinuerlig bevakning har ingående kunskap om aktuell teknik är det lämpligt att göra en särskild tekniköversikt alternativt nyhetsundersökning för en teknik som man önskar skydda. Man slipper i regel obehagliga överraskningar i form av känd teknik, patentansökan kan formuleras bättre och chansen att utan komplikationer nå fram till patent ökar. Vi bistår er med alla typer av förundersökningar. 


Patentansökningar

En av våra viktigaste uppgifter är att utarbeta patentansökningar. Gör man rätt från början, med väl avvägda patentkrav och en väl formulerad beskrivning, kan det fortsatta arbetet göras kostnadseffektivt. Vi lägger därför ned stor möda på att från början utforma beskrivning och patentkrav på bästa möjliga sätt. Arbetet med utarbetande av en patentansökan sker i nära samråd med uppdragsgivare och uppfinnare.


Utlandspatentering 

Flertalet företag har idag en internationell marknad varför man vill ha patentskydd i utlandet. Naturligtvis hjälper vi till med utlandspatenteringen, exempelvis genom:

  • Internationella patentansökningar, d.v.s. så kallade PCT-ansökningar. 
  • Europeiska patentansökningar inför det europeiska patentverket (EPO); och
  •  Nationella patentansökningar i utlandet via vårt internationella kontaktnät av ombud över hela världen, såsom USA, Japan, Korea, Kina, Kanada, Australien, Sydafrika, Indien och Brasilien..

Vidarebehandling

Patentansökningar har i allmänhet lång handläggningstid hos myndigheten. Vi följer ärendet från start till mål, aviserar, påminner, omarbetar, sänder instruktioner till utländska ombud, bevakar tidsfrister och ger råd under tiden.


Patentintrång

Om vår uppdragsgivare upptäcker att en konkurrent gör något som kan befaras vara ett patentintrång, kan vi analysera situationen och vid behov varna för intrång och starta domstolsprocess i samverkan med våra jurister.

014-baseball-cap – 64px

Varumärke

I stort sett vad som helst går att registrera som ett varumärke under förutsättning att det har särskiljningsförmåga, det vill säga att kännetecknet kan särskilja era varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster.


Läs mer om våra tjänster inom varumärkesrätten

Varumärken

Varumärket utgör en av konsumenternas viktigaste möjligheter att identifiera ett företags produkter och tjänster. I detta ligger mycket starkt konkurrensvärde, förmodligen även för er.


Läs mer om varumärkesskydd

009-sketch – 64px

Design

Designskydd är skydd för en produkts utseende eller dekoration av en produkt, s.k. ornament. Skyddet innebär att ingen annan än innehavaren av en designregistrering utan dennes lov får utnyttja designen eller näraliggande design yrkesmässigt.


Läs mer om våra tjänster inom designrätten

Designskydd

Designskydd kan erhållas för en produkts utseende, det kan även erhållas för förpackningar, så kallade utstyrslar, grafiska symboler, typsnitt, dataikoner mm. Hur skyddade är ni?


Läs mer om designskydd

001-court – 64px

Juridik

Juridiska tjänster inom immaterialrättsområdet kan t.ex. vara aktuellt vid samarbete med andra parter såsom licensiering och hemlighållande (sekretess). Dock kan även våra juridiska tjänster vara aktuella när konflikter uppstår inom immaterialrättsområdet vilket kan leda till processer och tvistemål.


Läs mer om våra juridiska tjänster

Juridik

Om ett ansökningsärende uppdagas under den administrativa fasen, dvs. innan registreringen vunnit laga kraft, är det möjligt att inlämna en invändning.


Läs mer o juridikhjälp

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Götgatan 78 
118 30 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright
All Rights Reserved.