001-court – 100px

Juridik

Juridik

Juridik

Juridik

Juridik

EoD Skrapan-470x640px_D

Invändningar
 
Vi bistår i allt vad avser invändningar, både om ni vill lämna in själva eller om ni ska försvara er mot invändning ingiven mot er. Vi agerar själva gentemot alla myndigheter vilka vi har rätt att agera inför, såsom PRV, EUIPO, EPO, WIPO, och i annat fall utnyttjar vi vårt extensiva kontaktnät med ombud vilket spänner sig över hela världen. Vi gör alltid en noggrann analys över era chanser till framgång innan ett invändningsärende påbörjas.
 
 
Avtal
 
Vi bistår med alla former av immaterialrättsliga avtal, allt ifrån enklare sekretessavtal till omfattande licensavtal eller samarbetsavtal. 
 
 
Processer
 
Vi har stor erfarenhet av processer/tvistemål på hela det immaterialrättsliga området. Oftast rör det sig om intrångsprocesser eller ogiltighetsprocesser. Rör det sig om en konflikt i utlandet har vi ett mycket brett kontaktnät med betrodda ombud vilka vi då arbetar tillsammans med. Innan rättsliga åtgärder vidtas har vi givetvis förankrat såväl den rättsliga situationen som den förväntade kostnadsbilden med er.
 
 
Domännamn
 
Vi har en långvarig erfarenhet av att hantera förekomsten av ond-trosregistreringar, det vill säga när någon registrerat någon annans varumärke eller företagsnamn som ett domännamn. Vi ser då till att den felaktiga domänen antingen överförs eller avregistreras. Detta sker antingen via tvistelösningsförfarande eller i allmän domstol. 
 
 
Tullbeslag
 
Om vi står registrerat som ombud hos Tullverket kommer vi att erhålla information i den händelse Tullverket påträffar en sändning varor vilka misstänks utgöra immaterialrättsintrång. Vi har då möjlighet att tillse att sändningen förstörs, i syfte att hindra att intrångsprodukterna någonsin kommer ut på marknaden.

008-idea – 64px

Patent

Patent avser en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Ingen annan får utnyttja en patentskyddad uppfinning utan patentinnehavarens tillstånd. Ehrner & Delmar har i över hundra år bistått sina klienter med tjänster inom det patenträttsliga området.


Läs mer om våra tjänster inom patenträtten

014-baseball-cap – 64px

Varumärke

I stort sett vad som helst går att registrera som ett varumärke under förutsättning att det har särskiljningsförmåga, det vill säga att kännetecknet kan särskilja era varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster.


Läs mer om våra tjänster inom varumärkesrätten

009-sketch – 64px

Design

Designskydd är skydd för en produkts utseende eller dekoration av en produkt, s.k. ornament. Skyddet innebär att ingen annan än innehavaren av en designregistrering utan dennes lov får utnyttja designen eller näraliggande design yrkesmässigt.


Läs mer om våra tjänster inom designrätten

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Götgatan 78 
118 30 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright
All Rights Reserved.