Lars 
Ekeberg

Lars 
Ekeberg

Lars 
Ekeberg

Europeiskt Patentombud
Auktoriserat Patentombud 
Partner

Europeiskt Patentombud, 
Auktoriserat Patentombud, Partner

LARS EKEBERG_DSC6030-1_BW_800x1200px

Lars är auktoriserat europeiskt patentombud (European Patent Attorney) samt auktoriserat svenskt patentombud. Han är civilingenjör inom materialteknik med både en svensk och fransk examen från Luleå tekniska universitet respektive Institut National Polytéchnique de Lorraine.

Han har teknisk expertis inom en rad olika teknikområden, såsom exempelvis mekanik, materialvetenskap och reglerteknik. Exempelvis har han stor erfarenhet av arbete med borr- och skruvverktyg, pappersmaskiner, hydraulik, pneumatik, elektronik mm.

Lars kommer senast från Atlas Copco Industrial Technique där han har arbetat som patentingenjör vid patentavdelningen. Han har även tidigare arbetat 8 år på en annan patentbyrå där han jobbade som patentkonsult/-ombud. Dessutom har Lars tidigare erfarenhet av arbete som granskare vid Patent- och Registreringsverket (PRV).

Lars har stort kunnande och många års erfarenhet av att identifiera och utvärdera uppfinningar, samt av att skriva och driva patentansökningar nationellt och i utlandet. Han har även stor vana av att hantera invändningsärenden vid patentmyndigheter samt att bistå i intrångs- och ogiltighetsmål vid domstol. Vidare förstår han värdet av bistå kunden med strategisk rådgivning inom det immaterialrättsliga området för att maximera kundens affärsnytta, exempelvis genom att på olika sätt kommersialisera och exploatera kundens immateriella rättigheter.

Utbildning
Civilingenjör materialteknik, LuTH, INPL
European Qualifying Examination (EQE)

Kontakt
lars.ekeberg@ehrner-delmar.com

Medarbetare

Anna LindgrenPatentombud

Alf HedlundSenior Advisor

Bodil BerggrenIP-assistent

Ewa BjörkPatentombud

Jennie StrömEkonomiansvarig

Johan StarellEuropeiskt varumärkesombud, jurist

Johan MalmgrenPatentombud, VD

Håkan LöfgrenPatentombud

Ronny JansonPatentombud

Stefan HermansonPatentombud

Steffi GjervaldsaeterIP-assistent

Åke DelmarPatentombud

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Götgatan 78 
118 30 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2021 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.