Åke Delmar

Åke Delmar

Åke Delmar

Åke
Delmar

Åke
Delmar

Auktoriserat Patentombud
Europeiskt Designombud
Partner

Auktoriserat Patentombud,
Europeiskt Designombud,
Partner

Auktoriserat Patentombud,
Europeiskt Designombud,
Partner

Åke Delmar_DSC5937-1_BW_800x1200px

Åke är ingenjör i kemiteknik och även auktoriserat svenskt patentombud. Han är i grunden kemist, men har även stor vana av att handlägga uppfinningar inom det mekaniska området. Han har mångårig erfarenhet av att bistå klienter med att identifiera och utvärdera projekt som kan leda till immaterialrättigheter, att bistå med råd inför och att utarbeta nyhetsgranskningar och inlämna patentansökningar, samt att med framgång driva dessa i Sverige och utlandet.

Han är även auktoriserat EU-designombud inför OHIM och har stor erfarenhet av att hjälpa sina klienter med råd beträffande utformningen av designansökan i Sverige och EU. Många gånger är det aktuellt med både design och patent i samband med en och samma uppfinning och Åkes stora tekniska kunskaper kommer då väl till pass för dessa typer av ärenden.

Åke har dessutom stor erfarenhet av att bedöma eventuella intrång i klienters immaterialrättigheter och han har vid åtskilliga tillfällen bistått som teknisk biträde vid domstolsförhandlingar i mål om patentintrång. Åke har även vana av att föreläsa om patent- och designrättigheter i olika sammanhang.

Utbildning
Ingenjör kemiteknik, KTH

Kontakt
ake.delmar@ehrner-delmar.com

Medarbetare

Anna LindgrenPatentombud

Alf HedlundSenior Advisor

Bodil BerggrenIP-assistent

Ewa BjörkPatentombud

Jennie StrömEkonomiansvarig

Johan StarellEuropeiskt varumärkesombud, jurist

Johan MalmgrenPatentombud, VD

Håkan LöfgrenPatentombud

Lars EkebergPatentombud

Ronny JansonPatentombud

Stefan HermansonPatentombud

Steffi GjervaldsaeterIP-assistent

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Götgatan 78 
118 30 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2021 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.