Peder Gjervaldsaeter

Peder Gjervaldsaeter

Peder Gjervaldsaeter

Peder
Gjervaldsaeter

Peder Gjervaldsaeter

Europeiskt Patentombud
Auktoriserat Patentombud
Partner

Europeiskt Patentombud, Auktoriserat Patentombud, Partner

PEDER GJERVALDSAETER_DSC5964-1_BW_800x1200px

Peder är civilingenjör inom elektroteknik med inriktning mot informationsteknologi och medicinsk teknik. Han har stor erfarenhet av arbete med uppfinningar inom hela det elektrotekniska området, såsom telekommunikation, signalbehandling, elektriska kretsar och styrsystem. Peder har också erfarenhet av arbete med uppfinningar inom medicinsk teknik och allmän mekanik. Även uppfinningar inom kodning och modulering ligger inom hans kompetensområde.

Han har en gedigen erfarenhet av arbete med uppfinningar och patent och har tidigare arbetat som granskare på Patentverket (PRV). Genom sin stora erfarenhet både som granskare och patentombud har han en väl utvecklad känsla för vilka uppfinningar som är patenterbara och hur dessa uppfinningar skall formuleras för att ge ett godkänt patent med ett så stort skyddsomfång som möjligt. Peder har en vidsträckt erfarenhet av att skriva och driva patentansökningar.
 
Han har även arbetat med ett antal domstolstvister för multinationella företag.

Peder engagerar sig gärna i sina kunders utveckling och utmaningar. Han kan utnyttjas inom kundens projekt så att det passar kundens önskemål och behov, såsom vid identifiering av patenterbara uppfinningar, vid strategisk rådgivning inom det immaterialrättsliga området och vid exploatering av immateriella rättigheter.

Peder är auktoriserat svenskt patentombud och auktoriserat europeiskt patentombud (European Patent Attorney), vilket innebär att han är behörig att företräda klienter inför det europeiska patentverket (EPO).

Förutom sin tekniska utbildning har Peder universitetsstudier i juridik, innefattande patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, marknadsrätt, upphovsrätt, EU-rätt och grundläggande juridik. Han har också genomgått en mycket omfattande utbildning i Europeisk patenträtt och praxis inför auktorisationen som europeiskt patentombud.
 
Peder talar även flytande tyska.

Utbildning
Civilingenjör elektroteknik, KTH
European Qualifying Examination (EQE)
Universitetsstudier i juridik

Kontakt
peder.gjervaldsaeter@ehrner-delmar.com

Medarbetare

Anna LindgrenPatentombud

Alf HedlundSenior Advisor

Bodil BerggrenIP-assistent

Ewa BjörkPatentombud

Jennie StrömEkonomiansvarig

Johan StarellEuropeiskt varumärkesombud, jurist

Johan MalmgrenPatentombud, VD

Håkan LöfgrenPatentombud

Lars EkebergPatentombud

Ronny JansonPatentombud

Stefan HermansonPatentombud

Steffi GjervaldsaeterIP-assistent

Åke DelmarPatentombud

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Götgatan 78 
118 30 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2021 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.