Bodil 
Tammisto

Bodil 
Tammisto

Bodil 
Tammisto

Europeiskt Varumärkes- och Designombud

Bodil Tammisto_DSC5732-1_BW_1200x800px

Bodil är varumärkes- och designombud med lång och omfattande erfarenhet av arbete kring inlämnande och registrering av varumärkes- och designansökningar, både nationellt och internationellt. Bodil är auktoriserad att företräda klienter inför OHIM vad gäller både varumärken och design.

Bodil har stor vana av att i nära samarbete med kunden utarbeta designansökningar vilka ger optimala förutsättningar för ett hållbart designskydd. Hon har arbetat med både små och stora företag liksom den enskilde formgivaren. Bodil har stor kunskap om olika länders krav på formalia och framför allt de olika krav som ställs på de avbildningar som skall inges i samband med design. Bodil kan även bistå sina klienter med strategisk rådgivning i immaterialrättsliga frågor främst avseende design- och varumärkesskydd.

Hon har vidare mycket gedigen erfarenhet av inregistrering av överlåtelser, namnändringar, fusioner, licenser av varumärken, design och patent, såväl i Sverige som i utlandet.

Bodil är medlem av SPOF:s design/mönsterkommitté. Hon talar även flytande franska och spanska.

Utbildning
Universitetsstudier i juridik, företagsekonomi, franska och spanska

Kontakt
bodil.tammisto@ehrner-delmar.com

Medarbetare

Anna LindgrenPatentombud

Alf HedlundSenior Advisor

Bodil BerggrenIP-assistent

Emeli YrwingIP-assistent

Erik BergströmPatentombud

Jennie StrömEkonomiansvarig

Johan StarellEuropeiskt varumärkesombud, jurist

Johan MalmgrenPatentombud, VD

Håkan LöfgrenPatentombud

Lars EkebergPatentombud

Ronny JansonPatentombud

Stefan HermansonPatentombud

Steffi GjervaldsaeterIP-assistent

Åke DelmarPatentombud

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Drottninggatan 33, plan 4 
111 51 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.