Ewa 
Björk

Bodil 
Tammisto

Bodil 
Tammisto

Patentombud

Ewa Björk porträtt

Ewa är civilingenjör inom elektroteknik med inriktning mot telekommunikation.
 
Hon kommer närmast från en tjänst som patentingenjör på Patent- och Registreringsverket (PRV) där hon under flera år arbetat med granskning av såväl nationella som internationella patentansökningar främst inom data- och telekommunikationsområdet, datasäkerhet samt datorimplementerade uppfinningar.
 
Ewa har vidare deltagit i PRV:s patentexpertutbildning samt arbetat med PRV:s patentpraxis. Hon har dessutom arbetat som utbildare inom handläggning av PCT-ansökningar och handledning av nyanställda patentingenjörer. Detta har gjort att Ewa är väl förtrogen med gällande nationella och internationella regelverk inom patent. Hon har såldes mycket god förståelse för vilka krav som ställs på en patentansökan för att den skall kunna leda till patent samt har en god inblick i vad som är viktigt under ansökans handläggningsfas. Hon har också stor erfarenhet av att utarbeta nyhetsgranskningar för att hitta känd teknik kring en uppfinning.
 
Ewa har dessutom en mycket gedigen bakgrund inom telekomindustrin, där hon under många år arbetade med tele- och datakommunikationssystem på Ericsson. Hon har bland annat arbetat med utveckling av IMS-baserade system och lösningar, exempelvis VoLTE, med ansvar för systemens realtidsegenskaper såsom kapacitet och Quality of Service (QoS). Ewa har även stor erfarenhet av arbete med kundspecifika krav i tidspressade projekt. Ewa är civilingenjör inom elektroteknik med inriktning mot telekommunikation.

Utbildning
Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Kontakt
ewa.bjork@ehrner-delmar.com

Medarbetare

Anna LindgrenPatentombud

Alf HedlundSenior Advisor

Bodil BerggrenIP-assistent

Jennie StrömEkonomiansvarig

Johan StarellEuropeiskt varumärkesombud, jurist

Johan MalmgrenPatentombud, VD

Håkan LöfgrenPatentombud

Lars EkebergPatentombud

Ronny JansonPatentombud

Stefan HermansonPatentombud

Steffi GjervaldsaeterIP-assistent

Åke DelmarPatentombud

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Götgatan 78 
118 30 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2021 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.