Erik 
Bergstöm

Erik 
Bergstöm

Erik 
Bergstöm

Europeiskt Patentombud 
Auktoriserat Patentombud

Erik Bergström_DSC6156-1_BW_800x1200px

Erik är civilingenjör med inriktning mot mekanik, produktionsteknologi. Han har stor erfarenhet av arbete med en mängd olika kunder och teknikområden, såsom allmän mekanik, styr- och reglerteknik, pneumatik, hydraulik, medicinteknik, skogsmaskiner, pappersmaskiner, kemikaliefri vattenrening, vätskepumpar och metoder för rekonditionering av partikelfilter; men även internet-relaterade uppfinningar som elektroniska tentamina, uppkopplingslösningar gentemot internet-routers och uppkopplade ”smarta” produkter såsom autoinjektorer anslutna till molnet. Erik har även arbetat med och lämnat in designskydd för kunders räkning.

Erik började sin bana inom immaterialrätten som granskare på det Europeiska Patentverket (EPO) i Holland. Därefter har han jobbat som konsult i över 15 år. Under denna tid har han bland annat arbetat som internkonsult för flera stora svenska företag samt varit huvudansvarig för patentavdelningen hos ett världsledande företag inom pumpteknik. Under de senaste 4 åren har han varit anställd för att hantera patentportföljen för ett medicintekniskt företag med utvecklingskontor och tillverkningsenheter i Sverige, Taiwan och USA. Under årens lopp har han skrivit och lämnat in ett stort antal patentansökningar för kunders räkning. I tillägg till hantering av kunders IP-portföljer nationellt och internationellt har Erik bistått vid flera ärenden rörande patentintrång. Förutom IP-arbete för kunder har Erik hållit föreläsningar och utbildningar för både kunder och för utländska patentombud. Han har även fungerat som mentor och handledare för yngre patentkonsulter.

Erik är auktoriserat europeiskt patentombud samt auktoriserat svenskt patentombud. Han har även gått ett stort antal kurser relaterade till immaterialrätt och exploatering av dessa. Nyligen har Erik även följt en utbildning för förberedelse till auktorisation att bistå kunder inför Unified Patent Court när denna träder i kraft.
Med sin långa erfarenhet har Erik en mycket gedigen kunskap att på bästa sätt tillvarata och skydda kundernas uppfinningar med patent samt med övriga immaterialrättsliga skyddsformer såsom design, varumärken och upphovsrätt och har i flera fall hjälpt till med utformning av olika avtal, såsom licensavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal och liknande. Erik har lätt för att sätta sig in i olika kunders behov och kan därigenom bistå på bästa sätt avseende kostnader och skyddsomfång vid exploateringen av kundens rättigheter.

Utbildning
Civilingenjör maskinteknik, KTH
European Qualifying Examination (EQE)
Universitetsstudier i juridik


Kontakt

erik.bergstrom@ehrner-delmar.com

Medarbetare

Anna LindgrenPatentombud

Alf HedlundSenior Advisor

Bodil BerggrenIP-assistent

Ewa BjörkPatentombud

Jennie StrömEkonomiansvarig

Johan StarellEuropeiskt varumärkesombud, jurist

Johan MalmgrenPatentombud, VD

Håkan LöfgrenPatentombud

Lars EkebergPatentombud

Ronny JansonPatentombud

Stefan HermansonPatentombud

Steffi GjervaldsaeterIP-assistent

Åke DelmarPatentombud

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Götgatan 78 
118 30 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2021 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.