Alf 
Hedlund

Alf 
Hedlund

Alf 
Hedlund

Senior Advisor

ALF HEDLUND_DSC6061_BW_800x1200px

Alf har mångårig och gedigen erfarenhet inom immaterialrättsområdet och då främst patent. Han har erfarenhet både som utvecklingschef och som patentchef inom svenska storföretag och har haft många internationella uppdrag. Alf har tidigare även varit verksam på en patentbyrå.
 
Alf är erkänt skicklig på att stötta sina klienter vad avser patentrelaterade spörsmål och har en gedigen teknisk kompetens för att förstå och tillvarata klienters uppfinningar på bästa vis. Tekniksparring, patentstrategisk rådgivning och licensstrategier ingår även i hans kompetensprofil.
 
Han har bedrivit patentbyråverksamhet i egen regi genom patentbyrån PAHAB som har sitt huvudkontor i Skellefteå. Genom patentbyrån har han bland annat bistått en rad framgångsrika företag i norra Sverige. De senaste åren har Alf dock haft ett mycket nära samarbete med Ehrner & Delmar Patentbyrå AB.

Medarbetare

Anna LindgrenPatentombud

Bodil BerggrenIP-assistent

Ewa BjörkPatentombud

Jennie StrömEkonomiansvarig

Johan StarellEuropeiskt varumärkesombud, jurist

Johan MalmgrenPatentombud, VD

Håkan LöfgrenPatentombud

Lars EkebergPatentombud

Ronny JansonPatentombud

Stefan HermansonPatentombud

Steffi GjervaldsaeterIP-assistent

Åke DelmarPatentombud

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Götgatan 78 
118 30 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2021 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2019 Copyright - All Rights Reserved.