Patent

  • Bevakning av konkurrenternas patentaktivitet 
  • Förundersökning inför patentansökning 
  • Patentansökning 
  • Utlandspatentering 
  • Vidarebehandling 
  • Patentintrång 
  • Årsavgifter 


Bevakning av konkurrenternas patentaktivitet

Lika viktigt som att själv skaffa sig ensamrätter är det att löpande kontrollera att man inte gör intrång i andras rättigheter. Vi hjälper till att utforma en bevakningsprofil, exempelvis för löpande bevakning hos Patentverkets uppdragsenhet. Genom en sådan bevakning kan man också få en uppfattning om aktuella utvecklingstrender och bygga upp en egen samling skrifter med värdefullt tekniskt nyhetsmaterial.


Förundersökningar inför patentansökning

I synnerhet om man inte genom kontinuerlig bevakning har ingående kunskap om aktuell teknik är det lämpligt att göra en särskild nyhetsundersökning för en teknik som man önskar skydda. Man slipper i regel obehagliga överraskningar, patentansökan kan formuleras bättre och chansen att utan komplikationer nå fram till patent ökar. För större projekt är en förundersökning oftast en god investering. Ibland sparar man hela kostnaden för en patentansökan om det skulle visa sig att den föreslagna tekniken är känd sedan tidigare. 


Patentansökningar

En av våra viktigaste uppgifter är att utarbeta bra underlag för en patentansökan. Gör man rätt från början - med väl avvägda patentkrav och en väl formulerad beskrivning kan det fortsatta arbetet göras kostnadseffektivt. Vi lägger därför ned stor möda på att från början utforma beskrivning och patentkrav på bästa möjliga sätt, och om vår kund så önskar direkt på engelska för att underlätta senare patentering utomlands. Arbetet med utarbetande av en patentansökan sker i nära samråd med uppdragsgivaren och uppfinnaren.


Utlandspatentering 

Flertalet företag har idag en internationell marknad. Vi hjälper till med:

  • Internationella patentansökningar, d.v.s. så kallade PCT-ansökningar, 
  • Europeiska patentansökningar, som vi handlägger och representerar våra kunder direkt inför det europeiska patentverket (EPO) i Haag/München och
  • Nationella patentansökningar i utlandet via vårt internationella kontaktnät av ombud i exempelvis länder såsom USA, Japan, Korea, Kina, Kanada, Australien, Indien och Brasilien.


Vidarebehandling

Patentansökningar har i allmänhet lång handläggningstid hos myndigheten. Vi följer ärendet från start till mål, aviserar, påminner, omarbetar, sänder instruktioner till utländska ombud, bevakar tidsfrister och ger råd under tiden.


Patentintrång

Om vår uppdragsgivare upptäcker att en konkurrent gör något som kan befaras vara ett patentintrång, kan vi analysera situationen och vid behov varna för intrång och starta domstolsprocess i samverkan med en jurist eller immaterialrättsinriktad advokat.


Årsavgifter

Serviceföretaget CPA Global (Patrafee) AB sköter bevakning och betalning av årsavgifter för upprätthållande av patent åt våra kunder. Patrafee AB tillhandahåller tilläggstjänster, såsom budgetunderlag och aktuell status hos patenten i uppdragsgivarens patentportfölj.

E&D söker patentkonsulter

Sök

User Login