Alf Hedlund

Alf Hedlund har mångårig och gedigen erfarenhet inom immaterialrättsområdet och då främst patent. Han har erfarenhet både som utvecklingschef och som patentchef inom svenska storföretag och har haft många internationella uppdrag. Alf har tidigare även varit verksam på en patentbyrå.
 
Alf är erkänt skicklig på att stötta sina klienter vad avser patentrelaterade spörsmål och har en gedigen teknisk kompetens för att förstå och tillvarata klienters uppfinningar på bästa vis. Tekniksparring, patentstrategisk rådgivning och licensstrategier ingår även i hans kompetensprofil.
 
Han har bedrivit patentbyråverksamhet i egen regi genom patentbyrån PAHAB som har sitt huvudkontor i Skellefteå. Genom patentbyrån har han bland annat bistått en rad framgångsrika företag i norra Sverige. De senaste åren har Alf dock haft ett mycket nära samarbete med Ehrner & Delmar Patentbyrå AB.

 

E&D söker patentkonsulter

User Login